Esküvői idézetek, meghívóraEsküvői meghívóra illeszthető, versek, idézetek, részletek. Az esküvői előkészületeknél, jó előre gondolkodnotok kell azon, hogy mi legyen az a szöveg, amellyel meghívjátok, rokonaitokat, barátaitokat, ismerőseiteket az esküvőtökre.

Melyik idézet, vers lenne a legmegfelelőbb, amely leginkább rátok jellemző, amely leginkább kifejezné az egymáshoz fűződő viszonyotokat. Ez bizony sok időbe telik. Sokan hajlamosak ezekre az esküvői meghívókra, nem megfelelő, nem az esküvőre és nem rájuk jellemző idézetet tenni. Ha lehetséges kerüljétek a giccset. 

Esküvő
Esküvő
Vannak ezen az oldalon és még nagyon helyen megtalálható, nagyon szép, az esküvőtökre az ízléseteknek megfelelő idézetek, versek.

„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm,hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.”

(Vörösmarty Mihály)

 


“Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg az arcodat.”
(József Attila)

 

“Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.”
(Goethe)

 

 

“Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk,
mint nekünk őreá.”
(Paul Gerardy)

 

“Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit,
beérni a jelenlétével.
Szeretni őt a saját világában,
a megváltoztatás szándéka nélkül.”
(Kundera)


„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”

(Arany János)

 

“Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta.”
(Szent Ágoston)

„A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy, gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs, amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.”

( Honoré Balzac)

 


“Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.”
(József Attila)

“Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek,
engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok
sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek
szavának, Jóllehet hangja összetörheti
álmaitokat, miként az északi szél
pusztára sepri a kertet.”
(Khalil Gibrau)

“Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel
bennünket és annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van reánk, mint nekünk őreá.”
(Paul Géraldy)

“Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.”
(Weöres Sándor)

“Ismételd… szeretsz… Ki fél,
hogy a rét túlsok virággal veres
s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

Mondd, szeretsz, szeretsz… Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, ujrázva… Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!”
(Elisabeth BarrettBrowning)

„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”
(Arany János)

 

„Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek! „
(Jim Morrison)

 

“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”
(Madách)

 

…nincs más, nem is akarok más gyönyört
csak amit Tőled kaptam, s még kapok.
Koldus – szegény királyi gazdagon:
részeg vagyok és mindig szomjazom.
(Shakespeare)

“Valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, amely mindenki számára láthatatlan/érthetetlen.”
(Mauriac)

“Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább.
Az élet viharában te vigyázol rám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.”
(Vörösmarty)

„Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,
Az egy-ütemben ott dobbanok én.”
(Reményik Sándor)

“Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdŐ titkait,
Rám nézzetek.
Párommal én az erdŐ ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom.”
(Sík Sándor)

„A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” (Szent Pál)

„Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.
Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.”
(Kányádi Sándor)

“…Ím szerelmem ekép változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is…
Gyakran csendes a folyó, de mély!”
(Petőfi Sándor)

 

“Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.”
(József Attila)

 

“és fogadom: legigazabb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek.”
(Baranyi Ferenc)

 

“Boldogan elfutnék veled én egy sűrű vadonba,
hol soha ember még nem taposott utakat.
Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben,
társ a magányban, csönd, s gondok után pihenés.”
(Tibullus )

 

“Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk”

 


„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség

Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem.”
(Edith Piaf)

 

“Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek-
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!”
(Tóth Árpád)

 

“Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre.”
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet soha vissza nem kérek,
Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged,
Akkor is, ha megöregszünk, és
Akkor is, ha már nem élek.”
(Ady Endre)

 

“Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna.”

 

“A házasság csak akkor adhat boldogságot, ha a célunk egy és ugyanaz; ha két ember egy úton találkozik s azt mondja egymásnak: ‘Jer, menjünk együtt!’ ‘Jer’ – és kezet adnak egymásnak…”
(G.R. Tolsztoj L.)

 


“Tudnál-e engem új világra hozni,
iparkodván szerelmes türelmemmel,
hogy legyen erőm ismét adakozni
s eltölteni a gonoszt félelemmel?”
(József Attila) 

“Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel.”
(John Lennon)

 

“Ismételd… szeretsz… ki fél,
hogy a rét túlsok virággal veres
s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

Mondd, szeretsz, szeretsz… Handod úgy zenél,
mint ezüst csengő ujrázva… Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!”
(Elisabeth Barret Broiwning)

 

“Együtt születtetek és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is.”

 

“A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet. …
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.”
(Kahlil Gibran)

 

“Az ember nem szerelmes, hanem ő a szerelem.
És természetesen, ha te vagy a szerelem,
akkor egyúttal szerelmes is vagy.
De ez csak egy eredménye, egy mellékterméke az eredeti oknak.
Az eredeti ok pedig az, hogy te vagy a szerelem.”
(Osho)

 

 


„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”

( Madách Imre)

 


“Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna.”
(József Attila)Egy hozzászólás “Esküvői idézetek, meghívóra” bejegyzéshez

  1. Ezen az oldalon az esküvői idézetek versek, nagyon alkalmazhatóak az esküvői meghívókra.
    Az összes oldalon nagyon sok kép van, itt igazán lehet jó tippeket, ötleteket találni.
    Üdv: Marianna

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .